Το μάθημα απευθύνεται στον προπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων πάνω στο σχεδιασμό υπαίθριων αστικών χώρων, αστικού εξοπλισμού και κατασκευών σε υπαίθριους χώρους. Το μάθημα έχει ένα τόσο θεωρητικό όσο και ένα εργαστηριακό κομμάτι. Στα πλαίσια των θεωρητικών διαλέξεων καλύπτονται οι εξής ενότητες: Ιστορική εξέλιξη των αστικών υπαίθριων χώρων, σχέση αρχιτεκτονικής τοπίου, αστικού σχεδιασμού και πολεοδομικού προγραμματισμού, τοπιακή πολεοδομία, σύγχρονες θεωρήσεις των αστικών υπαίθριων χώρων, κοινωνικές, λειτουργικές, αισθητικές, περιβαλλοντικές διαστάσεις του σχεδιασμού υπαίθριων χώρων, προσβασιμότητα, βιώσιμη κινητικότητα και υπαίθριοι χώροι, πρότυπα και προδιαγραφές, αστικός εξοπλισμός και ειδικές κατασκευές, κατασκευαστικές λεπτομέρειες υπαίθριων δομών, μελέτες περιπτώσεων, βιοκλιματικός σχεδιασμός υπαίθριων χώρων και θερμική άνεση, αστική βλάστηση, υλικά, νερό, έδαφος, σκιά, σύνταξη μελέτης.