Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αντιληφθούν το περιβάλλον του διεθνούς λιανικού εμπορίου ένδυσης και να εργαστούν σε αυτό, εφαρμόζοντας τις αρχές των πωλήσεων, των προμηθειών και του merchandising.