Στην σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης, η έννοια της επωνυμίας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα και να επηρεάσει καθοριστικά την απόφαση του καταναλωτή για αγορά
προϊόντων. Μια ισχυρή επωνυμία αυξάνει τις πιθανότητες να κερδίσει τους
καταναλωτές αλλά μπορεί επίσης να αυξήσει την αφοσίωση των πελατών της με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πιθανότητες να αλλάξουν εταιρία. Είναι πιθανό, μια ισχυρή επωνυμία να μπορεί να επηρεάσει τη διαδρομή του καταναλωτή-πελάτη σε όλα τα στάδιά της. Εφόσον υπάρχει  δυνατή και οργανωμένη συνεργασία του τμήματος μάρκετινγκ με τα στελέχη της διοίκησης και έχουν ακολουθήσει ορθές πρακτικές την διαχείριση της
επωνυμίας του προϊόντος, με γνώμονα την αξία (Value) της και την σωστή αντιμετώπιση του πελάτη, τότε η επιχείρηση μπορεί να διαθέτει ξεκάθαρο πλεονέκτημα
έναντι των ανταγωνιστών της. Κάθε σύγχρονη επιχείρηση καλείται να ανταπεξέλθει επιτυχώς σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ανάπτυξη και διαχείριση μιας ισχυρής επωνυμίας προσφέρει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να αποκτήσει την απαραίτητη διαφοροποίηση στην αγορά, να ξεχωρίσει στο μυαλό του κοινού-στόχου και να κερδίσει τελικά την καρδιά των πελατών, αναπτύσσοντας πολυπόθητες σχέσεις μακροχρόνιας εμπιστοσύνης.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σημασία του branding και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ανάπτυξη ισχυρών επωνυμιών για κάθε επιχείρηση. Έμφαση θα δοθεί και στην ανάλυση των βασικών διαστάσεων και στοιχείων της επωνυμίας, αλλά και στην καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης αναφορικά με τις στρατηγικές και τακτικές που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, την επικοινωνία, την αξιοποίηση και τη διατήρηση μιας ξεχωριστής και διαχρονικά επιτυχημένης επωνυμίας.