Κεντρική Σελίδα του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης όπου δίδονται οι Κεντρικές ανακοινώσεις (παράλληλα, συμπληρωματικά ή και ανεξάρτητα από άλλες πηγές , πχ ιστοσελίδα τμήματος, ανακοινώσεις στις σελίδες των μαθημάτων e-learning ή άλλο βοηθητικό cloud service) με σκοπό την διασφάλιση και την διευκόλυνση της ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους φοιτητές του τμήματος.