Ο ρόλος των Στρατηγικών Επικοινωνίας και Προβολής (ΣΕΠ):

  • στο σχέδιο Μάρκετινγκ (marketing plan): πώς ενισχύουν την «αξία της επωνυμίας» ένδυσης και καλλιεργούν τις σχέσεις πελατών/καταναλωτών – επωνυμιών.

·         Στη προώθηση νέων προϊόντων ένδυσης στην αγορά: τμηματοποίηση, στόχοι, τοποθέτηση, επικοινωνία

·         στη δημιουργία, αποστολή και λήψη μηνυμάτων για την επωνυμία ένδυσης

Εργαλεία των ΣΕΠ στην ένδυση

·         Διαφήμιση

·         Προώθηση των πωλήσεων

·         Προσωπική πώληση

·         Δημόσιες Σχέσεις και Προβολή της Επωνυμίας ένδυσης

·         Άμεσο Μάρκετινγκ (βάσεις δεδομένων, email)

·         Εκδηλώσεις (events), χορηγίες και εξυπηρέτηση πελατών

Είδη των ΜΜΕ:

·         Έντυπα μέσα

·         Τηλεόραση

·         Ραδιόφωνο

·         Μέσα εξωτερικού χώρου (αφίσες, banners κλπ)

·         Εναλλακτικά μέσα (π.χ. τοποθέτηση προϊόντων σε ταινίες)

·         Διαδίκτυο

Προγραμματισμός των ΜΜΕ για την επωνυμία ένδυσης:

·         Επιλογή του κοινού – στόχου

·         Ανάπτυξη μίας στρατηγικής για τα ΜΜΕ

·         Επιλογή των ΜΜΕ