Ενημέρωση παλαιών φοιτητών για λήψη πτυχίου βάσει ΔΜ