Εμπέδωση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής σχεδίασης και εισαγωγή στις αρχές της τρισδιάστατης σχεδίασης σε σύνθετο κτίριο. Εξοικείωση με τον ηλεκτρονικά υποβοηθούμενο αρχιτεκτονικό και κατασκευαστικό σχεδιασμό. Στο Εργαστήριο δίνονται μικρά κτιριολογικά θέματα τα οποία προσεγγίζονται με τη βοήθεια της τρισδιάστατης ηλεκτρονικής αναπαράστασης, προκειμένου ν' αντιμετωπιστούν ζητήματα σχεδιασμού και κατασκευής