δημιουργία πρότυπων αρχείων και βιβλιοθηκών συμβόλων σε περιβάλλον CADMAP, απόδοση διαγραμμάτων σε εφαρμογή τοπογραφικών προδιαγραφών, χαρτοσύνθεσης, δημιουργία κώδικα για DXF αρχεία, γεωμετρικές κατασκευές, χρήση προγραμμάτων σε γλώσσα AutoLisp, παρουσίαση και εκτύπωση σχεδίων.