Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές: (α) τα βασικά ζητήματα της θεωρίας υπολογισμού, όπως είναι οι αριθμοί κινητής υποδιαστολής, οι αριθμητικές και συμβολικές πράξεις, καθώς η ανάλυση πολυπλοκότητας των αλγορίθμων και (β) τα βασικά ζητήματα των λειτουργικών συστημάτων, όπως είναι οι διεργασίες, τα νήματα, ο συγχρονισμός, οι πολιτικές εικονικής μνήμης και η διαχείριση αρχείων.

Περίγραμμα

 • Αριθμοί κινητής υποδιαστολής
 • Αριθμητικές πράξεις, ακρίβεια και ταχύτητα πράξεων
 • Συμβολικές πράξεις
 • Συνάρτηση πολυπλοκότητας αλγόριθμου
 • Ασυμπτωτικοί συμβολισμοί Θ,Ο,Ω,ο,ω,
 • Ασυμπτωτική ανάλυση αλγορίθμων.
 • Διεργασίες και νήματα
 • Συγχρονισμός διεργασιών
 • Χρονοδρομολόγηση ΚΜΕ
 • Αδιέξοδα
 • Εικονική μνήμη και σελιδοποίηση
 • Διαχείριση συσκευών εισόδου/εξόδου
 • Συστήματα αρχείων