Το μάθημα μοιράζεται σε δύο σκέλη:

  • 1ο σκέλος: Η έρευνα και παρουσίαση του θέματος για την δημιουργία και την κατασκευή ενδυμάτων. Επεξεργασία του θέματος και των αισθητικών/σχεδιαστικών δυνατοτήτων που προσφέρει. Παρουσίαση και συζήτηση των προτεινόμενων προσωπικών συλλογών.
  • 2ο σκέλος: Δημιουργία Fashion Portfolio από τον σπουδαστή, με την συλλογή, επιλογή και επεξεργασία των προσωπικών του εργασιών, οι οποίες εκπονήθηκαν κατά την σπουδαστική του πορεία. Για την ολοκλήρωση της εργασίας κρίνεται βασική προϋπόθεση η χρήση ηλεκτρονικών προγραμμάτων ψηφιακού σχεδιασμού.