Το μάθημα αυτό παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να εντοπίσουν τη φιλοσοφική σκέψη και τους δίνει την ευκαιρία να κατανοήσουν τη φύση της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με συγκεκριμένα έργα τέχνης κυρίως από το χώρο των εικαστικών, αλλά και από τον κινηματογράφο, τη μουσική και τη λογοτεχνία. Το μάθημα λειτουργεί για τους φοιτητές ως μία εισαγωγή στα κυρίαρχα και βασικά ζητήματα αναφορικά στη φύση της τέχνης. Στόχος είναι να εξεταστούν οι θεμελιώδεις αρχές και τα ουσιαστικά ερωτήματα που τίθενται συχνά όπως «Τι είναι η τέχνη;», «Είναι η τέχνη σημαντική και χρήσιμη;». Επιπλέον ερευνά τις ανταγωνιστικές θεωρίες της τέχνης, όπως για παράδειγμα την τέχνη ως έκφραση, την τέχνη ως αναπαράσταση και την τέχνη ως ιστορικό ή θεσμικό/ακαδημαϊκό αντικείμενο.