Απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από τις ιστορικές τάσεις που διαπνέουν το ευρύ φάσμα του σύγχρονου φαινομένου της Μόδας.

Οι κοινωνικές συνθήκες, η αισθητική αξία και οι ψυχολογικές βάσεις της Μόδας εξετάζονται μέσα από την ιστορική προσέγγιση των τελευταίων περιόδων που συντέλεσαν στην εξέλιξη της Μόδας -από το τέλος του 19ου αιώνα και την Υψηλή Ραπτική έως την επικράτηση του prêt-a-porter της δεκαετίας του 60. Ιδιαίτερες αναφορές θα γίνουν στη Belle Epoque, την εποχή του Μεσοπολέμου, τη μεταπολεμική δεκαετία του 50 & το New Look του Dior, τη Μόδα των Νέων, τη γενιά των σχεδιαστών του 60.