Μέσα από την έρευνα και τη μελέτη της πρόγνωσης για την αγορά Μόδας, το μάθημα στοχεύει στην  απόκτηση γνώσεων που αφορούν στις σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις για το Ένδυμα. Επιπλέον, έχει ως στόχο την ανάπτυξη σχεδιαστικών δεξιοτήτων μέσα σ΄ ένα πλαίσιο που ορίζεται από κανόνες εμπορικότητας και Μόδας, καθώς και την ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων σε Πηγές Μόδας (shopping trends).

Θεωρητικό μέρος:

·       Ορισμός της Πρόγνωσης Μόδας, εμπλεκόμενοι, τρόπος λειτουργίας, γραφεία πρόγνωσης. Ιστορικό πλαίσιο, παράγοντες καθορισμού. Οι διεθνείς εκθέσεις και ο ρόλος τους στο Σχεδιασμό. Οι τρόποι έρευνας, η αναζήτηση πηγών πρόγνωσης και οι τεχνικές επικαιροποίησης του στυλ στη διαδικασία Σχεδιασμού. Η διαχείριση των τάσεων στα σύγχρονα brands. Η επιρροή των Megatrends.

Εργαστηριακό μέρος

·       Έρευνα τάσεων και δημιουργία moodboards. Τα συστατικά/εργαλεία της πρόγνωσης.

·       Ανάπτυξη & προσαρμογή σχεδιαστικής πρότασης με γνώμονα την τελευταία πρόγνωση.

·       Σχεδιασμός διαφορετικών κατηγοριών ενδυμάτων με γνώμονα το φύλο, την ηλικία, την Αγορά.

·       Εικονογραφική αποτύπωση της σχεδιαστικής πρότασης.