Θεωρία πινάκων, γραμμικών συστημάτων και μιγαδικών αριθμών