Για τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ που χρωστούν το μάθημα, με δεδομένο ότι δε διδάσκεται πλέον στο νέο πρόγραμμα σπουδών (ΝΠΣ), θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:
  • Φοιτητές που έχουν παρακολοθήσει το μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο και έχουν ολοκληρώσει την εργασία του εργαστηρίου, έχουν τη δυνατότητα να εξετάζονται στην ύλη που έχουν παρακολουθήσει, χωρίς άλλες υποχρεώσεις
  • Φοιτητές που δεν έχουν παρακολουθήσει το μάθημα και δεν έχουν ολοκληρώσει την εργασία του εργαστηρίου, μπορούν να παρακολουθήσουν το αντιστοιχιζόμενο μάθημα, Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ, που διδάσκεται στο νέο πρόγραμμα σπουδών, με την ύλη και τις υποχρεώσεις (εργασία) που έχουν οι φοιτητές του ΝΠΣ.
  • Οι εγγραφές για το μάθημα στο elearning (και για τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ) θα γίνονται στο μάθημα Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ του νέου προγράμματος σπουδών. Το υλικό του μαθήματος και οι εργασίες θα αναρτώνται πλέον εκεί.