Το οπτικό «συντακτικό της τέχνης». Σημείο, γραμμή, φως, σκιά, χρώμα, επιφάνεια, μοτίβα, σύνθεση, υλικά και τεχνικές. Η τέχνη στην Αρχαία Ελλάδα. Ο Βυζαντινός κόσμος -Ανατολή και ο Δυτικός κόσμος (4ος-15ος αι. μ.Χ.). Επιδράσεις των έργων τέχνης στο σχεδιασμό ενδυμάτων. Ιστορικές πηγές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις για τη μελέτη της ενδυμασίας. Η μελέτη των ενδυμάτων από ιστορική, ψυχολογική, κοινωνιολογική, γεωγραφική και πρακτική σκοπιά. Αναλύονται θέματα ιστορίας της υφαντουργίας, της παραγωγής, των τεχνικών βαφής, ραφής (πρακτική προσέγγιση), ζητήματα παραγωγής και ανταλλαγής πρώτων υλών (γεωγραφική προσέγγιση), διερευνώνται οι κοινωνικές διαστάσεις της ενδυμασίας και του φαινομένου της μόδας σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο (ψυχολογική/κοινωνιολογική προσέγγιση) και ερμηνεύονται ιστορικές και πολιτισμικές πτυχές όπως: Η «πορεία» της ενδυμασίας στους αρχαίους πολιτισμούς (Μεσοποταμία, Αίγυπτος, Ελλάδα, Ρώμη) έως την Ευρώπη του Μεσαίωνα και το Βυζάντιο.