Δημιουργία και παρουσίαση τελικού portfolio των εργασιών του σπουδαστή κατά την διάρκεια των σπουδών του.