Θεωρητικό Μέρος του Μαθήματος:  Θεωρία των βασικών αρχών και εννοιών του Ελεύθερου Σχεδίου. Ανάλυση του τρόπου παρατήρησης και απόδοσης, της φόρμας, της φωτοσκίασης και των τονικών αξιών σε ένα έργο τέχνης. Ουσιαστική προσέγγιση των πρωτογενών εικαστικών στοιχείων στη σχεδίαση αντικειμένων.

Βασικά στοιχεία της εικαστικής γλώσσας και αρχές του Εικαστικού Αλφάβητου – Σύνθεσης. Συγκριτική ανάλυση και σύνδεση με κλασσικές αισθητικές θεωρίες και σύγχρονες θεωρίες των Μορφών.

Ανάλυση των επί μέρους στοιχείων της Εικαστικής Γλώσσας (σημείο, γραμμή,σχήμα, χρώμα, κίνηση, διεύθυνση, υφή κλπ).

 

Εργαστηριακό μέρος του Μαθήματος: Η φόρμα και το φως στο Ελεύθερο Σχέδιο. Ανάπτυξη της σχεδιαστικής αντίληψης και παρατήρησης τα οποία καλούνται να αναπτύξουν οι φοιτητές/τριες στις ασκήσεις τους σε μελέτες εκ του φυσικού.

Το ανθρώπινο σώμα, μοντέλο, ως πεδίο για την κατανόηση των βασικών εννοιών του σχεδίου.