·         Μηχανικά χαρακτηριστικά δομικών υλικών. Αξονικές Καταπονήσεις. Εφεκλυσμός δομικού χάλυβα,  διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων. Διαρροή. Επιτρεπόμενη τάση. Νόμος συμπεριφοράς σκυροδέματος υπό αξονική θλίψη.

·         Καθαρή κάμψη δοκών. Κάμψη με ορθή δύναμη. Ουδέτερος άξονας. Λοξή κάμψη δοκού. Έκκεντρη κατακόρυφη φόρτιση στύλου. Διαξονική κάμψη. Πυρήνας διατομής.

·         Διάτμηση συμμετρικών διατομών. Διάτμηση λεπτότοιχων διατομών.

·         Στρέψη ράβδων κυκλικής διατομής και διατομής κυκλικού δακτυλίου. Στρέψη ράβδων ορθογωνικής διατομής. Στρέψη λεπτότοιχων διατομών.

·         Λυγισμός ράβδου. Σύνθετη καταπόνηση δοκού με αξονικά και εγκάρσια φορτία.

·         Συνθήκες συμβιβαστού παραμορφώσεων.

.         Αστοχία των υλικών: Θεωρία πυκνότητας της στροφικής ενέργειας παραμορφώσεων (Von Mises), θεωρία μεγίστης διατμητικής  τάσης (Tresca), θεωρία εσωτερικής τριβής (Mohr - Coulomb).