Αναγνώριση και ερμηνεία των εικαστικών μορφών.  Προσέγγιση και ανάλυση της εικαστικής γλώσσας. Ανάλυση όλων των στοιχείων δομής αυτής της γλώσσας και εισαγωγή σε βασικές έννοιες της τέχνης.