• Εισαγωγή στο περιβάλλον του λιανικού εμπορίου ένδυσης. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών και καταναλωτικές τάσεις. Τεχνικές του λιανικού εμπορίου και παράγοντες που επηρεάζουν το σύγχρονο λιανικό εμπόριο. Πολιτικές πωλήσεων της βιομηχανίας ένδυσης. Διεθνοποίηση του λιανικού εμπορίου ένδυσης.
  • Αρχές Πωλήσεων: Διαδικασία πώλησης επιχείρησης προς επιχείρηση (b2b) και επιχείρησης προς καταναλωτή (b2c). Στοιχεία επικοινωνίας αγοραστών-πωλητών. Νομικά και ηθικά θέματα των πωλήσεων. Ψυχολογία των πωλήσεων ενδυμάτων. Άμεση πώληση. Δικαιόχρηση (franchising) στην ένδυση.
  • Ο Αγοραστής Ειδών Ένδυσης στο Λιανικό Εμπόριο: Οργανωτική δομή στις προμήθειες λιανικής, εσωτερικές και εξωτερικές πηγές της αγοραστικής πληροφόρησης, βασικές αρχές των επιτυχημένων προμηθειών και ο ρόλος του αγοραστή στον προγραμματισμό των αγορών ένδυσης. Αξιολόγηση και αγορά από εγχώριες ή ξένες αγορές. Εισαγωγή στο Merchandising: Ο αγοραστικός κύκλος. Χρονοδιαγράμματα. Χτίσιμο της συλλογής και της γκάμας ένδυσης.
  • Μελλοντικές τάσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο λιανικής (e-tailing) στην ένδυση.