Ανάπτυξη νέων προϊόντων ένδυσης με προστιθέμενη αξία και σεβασμό στο περιβάλλον. Δημιουργικότητα και γέννηση ιδεών (brainstorming). Έρευνα αγοράς με επίκεντρο τον καταναλωτή. Διεθνείς τάσεις για την αγορά και τον καταναλωτή ειδών ένδυσης. Textile recycling process. Eco materials.  Στρατηγικές καινοτομίας. Στρατηγικός σχεδιασμός, ποιότητα του προϊόντος, ενδογενή/εξωγενή ερεθίσματα και στοιχεία του προϊόντος. Ο κύκλος ανάπτυξης του προϊόντος. Ταυτότητα του προϊόντος: Ορισμός παραμέτρων – Πρότυπα και προδιαγραφές του προϊόντος. Eco labelling and certification. Η διαδικασία προγραμματισμού και ανάπτυξης μιας σειράς στην ένδυση. Cradle to cradle.