Η έκρηξη των νέων μέσων είχε ως αποτέλεσμα την εξάπλωση και την δημοκρατοποίηση της βιομηχανίας της μόδας. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές που ακολουθούν τη διαδρομή του σχεδιασμού, να αποκτήσουν πάθος για τον κόσμο της μόδας και να γνωρίσουν τα μέσα με τα οποία αυτός επικοινωνεί. Φωτογράφοι, στυλίστες, καλλιτεχνικοί διευθυντές, παραγωγοί μόδας,κινηματογραφιστές και ειδικοί δημοσίων σχέσεων, bloggers και vloggers, social media influencers,έμποροι του διαδικτύου, παραδοσιακοί συγγραφείς, δημοσιογράφοι, επιμελητές, κριτικοί και θεωρητικοί είναι όλοι τους ενεργά μέλη της σημερινής βιομηχανίας στην οποία ένας νέος σχεδιαστής καλείται να είναι γνώστης και οφείλει να μάθει να συστήνεται με το έργο του, την εικόνα του έργου του αλλά και με λόγο που το συνοδεύει κάθε φορά.