Στο μάθημα αυτό θα μελετηθεί εκτενώς και διεπιστημονικά η ιστορία και η διαμόρφωση της επικοινωνίας του ενδύματος μέχρι σήμερα.

Θα μελετηθούν και θα αναλυθούν η φωτογραφία μόδας, η επικοινωνιακή δυναμική του styling, η σημασία του editorial/σύνταξης κειμένου, η γραφιστική ως πρωτεύων σύμμαχος οπτικής επικοινωνίας, αλλά και κάθε άλλο νέο μέσο που είναι διαθέσιμο, προκειμένου να μπορεί κάθε φοιτήτρια & φοιτητής να αντιλαμβάνεται την κοινωνιολογική και επικοινωνιακή δυναμική του ενδύματος και της μόδας συνολικότερα και να είναι σε θέση να αναπτύσσει και να αναδεικνύει ολοκληρωμένες ενδυματολογικές προτάσεις.