Σκοπός του μαθήματος είναι η διασφάλιση της δυνατότητας των φοιτητών να μάθουν τον τρόπο που θα τους οδηγήσει στο να κάνουν τους μαθητές τους να θυμούνται έννοιες που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους.

Συγκεκριμένα, να εμπεδώσουν και να κατανοήσουν τα τέσσερα πολύ βασικά διδακτικά ερωτήματα:

  • Τι να διδάσκεται;
  • Γιατί να διδάσκεται;
  • Πώς να διδάσκεται;
  • Πώς θα σκεφτεί ο μαθητής;