Το μάθημα δεν διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. Θα προσφερθεί, όμως, στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2023 κανονικά. Υπεύθυνη μαθήματος: Μ. Δανιήλ