Το μάθημα εστιάζει στη μελέτη των πιο δημοφιλών δομών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την επεξεργασία των δεδομένων των  προγραμμάτων. Τέτοιες δομές είναι οι πίνακες, στοίβες, ουρές, συνδεδεμένες λίστες,   δυαδικά δένδρα, b+ trees κλπ.

  Παράλληλα  εξετάζονται  και  κάποιοι αντιπροσωπευτικοί αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται με διάφορες δομές για την αποτελεσματική επεξεργασία των  δεδομένων, όπως είναι οι διάφοροι αλγόριθμοι ταξινόμησης, αναζήτησης κλπ.

 Τέλος, αποτιμάται η αποδοτικότητα υλοποιήσεων αλγορίθμων για διάφορα προβλήματα, με τη σύγκριση των χρόνων διάρκειας εκτέλεσης και τη χρήση  των υπολογιστικών πόρων.