Θεωρία

Η   δομή   των  επιχειρήσεων  κατασκευής   Ενδυμάτων. Ο  Χώρος   και  η  Οργάνωση   του   Ραφείου. Γενικές  έννοιες  της  Τεχνολογίας   Ραφής.  Είδη  Βελονιάς  και  Κατηγορίες  ( Ομάδες )   αυτών.  Γεωμετρία και ιδιότητες Βελονιών. Είδη  Ραφών. Ιστορική  Αναδρομή και Εξέλιξη της Τεχνολογίας  ραφής  και των ραπτομηχανών. Τεχνικά χαρακτηριστικά ραπτομηχανών, είδη ραπτομηχανών. Αυτοματοποιημένα    Συστήματα   Ραφής. Ειδικές  Μηχανές  Συναρμολόγησης – Ρεμαγιές.  Αυτόματα  εναέρια  Συστήματα  μεταφοράς  υλικών.  Ιδιότητες  και  Χαρακτηριστικά   Βελονιών  ( ραφών ).   Περιποίηση  και  Φροντίδα  της  ραπτομηχανής. Βλάβες  ραπτομηχανών.   Συναρμολόγηση  Ενδυμάτων  με  τη  μέθοδο  της  Συγκόλλησης.  Κύρια  και  βοηθητικά   υλικά  που  χρησιμοποιούνται   για  την  κατασκευή  ενδυμάτων.  Θερμοκόλληση  ( Φιξάρισμα )  Κλωστοϋφαντουργικών  Επιφανειών.   Συσκευές  και  Μηχανήματα   σιδερώματος  ενδυμάτων.  Μηχανήματα  και  Συσκευές   Φινιρίσματος  Ενδυμάτων.  Τεχνικές σιδερώματος και φινιρίσματος ενδυμάτων. Κλωστές  Ραφής. Αναλώσεις κλωστών ραφής για τα διάφορα είδη βελονιών.