Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών του Τμήματος σε έννοιες που καλύπτουν θέματα Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και συγκεκριμένα στις εργαστηριακές ασκήσεις αναλύονται τα παρακάτω θέματα:

·         Κλίμακα χαρτών

·         Τοπογραφικοί χάρτες και ανάγλυφο

·         Γεωμετρικά στοιχεία προσανατολισμού γεωλογικών διεπιφανειών

·         Κατασκευή γεωλογικών τομών

·         Γεωλογικές Τομές και εκτίμηση γεωτεχνικών συνθηκών υπεδάφους