Αρχές & Εφαρμογές Σωματομετρίας- Θεωρία (Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών)

Η επιστήμη της Σωματομετρίας και η εξέλιξή της στην υπηρεσία του ενδύματος. Βασικά μεγέθη και μετρήσεις στο ανθρώπινο σώμα. Μεταφορά των βασικών μεγεθών στο χαρτί και δημιουργία βάσεων προτύπων ενδυμάτων. Ιστορία του τύπου της σιλουέτας - Σωματότυποι. Κατηγορίες σχημάτων σιλουέτας. Συστήματα ταξινόμησης μεγεθών – Μεγεθολόγια. Σήμανση των μεγεθών των ενδυμάτων. Τρισδιάστατοι σαρωτές σώματος. Ανθρωπομετρικά σημεία. Εργαλεία μέτρησης σωματομετρικών διαστάσεων. Μέθοδοι μέτρησης σώματος. Αξιολόγηση εξοπλισμού μέτρησης