Η σχέση της μόδας με τη σύγχρονη τέχνη - ποια είναι τα όρια μεταξύ μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης; Ποιες οι ομοιότητες και οι διαφορές τους; Κάτι το οποίο είναι μοντέρνο, είναι ή δεν είναι σύγχρονο και κάτι το οποίο είναι σύγχρονο είναι μοντέρνο; Ποια τα όρια σύγχρονου και επίκαιρου; Ποια ή σχέση της μόδας με όλα αυτά; Ερωτήματα τα οποία προσπαθούν να διασαφηνιστούν μέσα από μια σειρά παρουσιάσεων των σύγχρονων κινημάτων .