Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων για τη χαρτογράφηση επιφανειακών και υπόγειων δομών μέσω εισαγωγής στις βασικές αρχές χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών.
Σκοπός είναι η παροχή δεξιοτήτων που καλύπτουν προηγμένες μεθόδους συλλογής και επεξεργασίας χωρικών δεδομένων, της ερμηνείας τους καθώς και της χαρτογραφικής απόδοσής τους.


Οι δεξιότητες που θα αναπτύξουν οι φοιτητές/φοιτητριες περιλαμβάνουν:

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
- Λήψη αποφάσεων
- Αυτόνομη εργασία
- Ομαδική εργασία
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
- Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης