Οι συνεδρίες με Zoom θα γίνονται στην αίθουσα  https://zoom.us/j/96502484692

Πρώτη συνεδρία, Τετάρτη 30/9 και ώρα 9.15'