Απόκτηση γνώσεων που αφορούν τη δομή των υφασμάτων και τον τρόπο παραγωγής τους, στις βασικές κατηγορίες των πλεκτών, υφαντών και μη υφάνσιμων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Ιδιότητες και χρήση της κάθε κατηγορίας υφασμάτων.