Η απόκτηση βασικών γνώσεων για τη φύση, τις ιδιότητες, τη χρήση των κλωστοϋφαντουργικών ινών στα τελικά κλωστωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τις μεθόδους σχηματισμού αυτών σε νήματα, τα είδη και τις ιδιότητες αυτών. 

Περιέχονται πληροφορίες για Θεωρίες και Εργαστήριο.