Εισαγωγή (προέλευση, ιστορία, επιδράσεις & προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων), Διοίκηση και Προγραμματισμός έργων (διαμόρφωση & επίλυση δικτύων, PERT, CPM), Γραμμικός Προγραμματισμός (εισαγωγή, διαμόρφωση προβλημάτων, μέθοδος Simplex), Προβλήματα μεταφοράς & μεταφόρτωσης, Προγραμματισμός συστημάτων παραγωγής (πρόβλημα κατανομής, προγραμματισμός εκτέλεσης εργασιών σε ένα, δύο & τρία μέσα), Εκλογή θέσης συστημάτων παραγωγής, Σχεδίαση συνολικής παραγωγής, Χωροταξία συστημάτων παραγωγής.