·         Ιστορία και Εξέλιξη του Visual Merchandising: Η ιστορική εξέλιξη της «διακόσμησης βιτρίνας».

·         Visual Merchandising: Το «πρόσωπο» του καταστήματος λιανικής. Εικόνα (image) του καταστήματος, τοποθέτηση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Διάφοροι τύποι καταστημάτων λιανικής και αντίστοιχα concepts.

·         Περιβάλλοντα του Visual Merchandising: Εξωτερικό – εσωτερικό των καταστημάτων και βιτρίνες – image, ατμόσφαιρα και «θέατρο».

·         Στοιχεία του Visual Merchandising: Στρατηγική χρήση των στοιχείων για καλύτερα αποτελέσματα. Σκηνικά, ράφια και κρεμάστρες, μανεκέν, λουλούδια, επιγραφές και γραφικά.

·         Αρχές Σχεδιασμού και Σύνθεσης: Ισορροπία και έμφαση. Αρμονία, αναλογίες και ρυθμός.

·         Εφέ φωτισμού και ήχου: Το φως και ο ήχος ως εργαλεία πωλήσεων.

·         Λειτουργίες του Visual Merchandising: Image του καταστήματος, εταιρική ταυτότητα.

·         Αξιολόγηση Προτάσεων/Ιδεών του Visual Merchandising: Προγραμματισμός, προϋπολογισμός & έλεγχος κόστους στο Visual Merchandising