• Διαχείριση του μίγματος της εφοδιαστικής αλυσίδας ένδυσης: απόθεμα, αποθήκευση, μεταφορά.

  • Σχέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα ένδυσης: Γρήγορη Ανταπόκριση (Quick Response - QR) – Αποτελεσματική Εξυπηρέτηση του Καταναλωτή (Efficient Consumer Response - ECR) – Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CFPR) – Πρότυπο Συνεχούς Ανεφοδιασμού (Continuous Replenishment Model - CRM) – Η από τον προμηθευτή διοικούμενη αποθήκη (Vendor-Managed Inventory - VMI).
  • Τύποι αποθεμάτων – Ποσότητα Oικονομικής Παραγγελίας (Economic Order Quantity - EOQ) – Συστήματα ώθησης/έλξης (push/pull). Ανάθεση έργου (procurement) και εξωτερίκευση δραστηριοτήτων (outsourcing) στην ένδυση.

  • Διαχείριση της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας ένδυσης. Στρατηγικές διανομής στην ένδυση. Διαχείριση των Νέων Ηλεκτρονικών Τεχνολογιών Επικοινωνίας στην εφοδιαστική αλυσίδα ένδυσης.