Προετοιμασία υφασμάτων για βαφή (μηχανές, υλικά και τεχνολογία για τις πιο αντιπροσωπευτικές κλωστοϋφαντουργικές ίνες). Βαφή. Ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση του αποτελέσματος των βαφικών και φινιριστικών επεξεργασιών. Περιβάλλον και οικολογικές απαιτήσεις.