Προχωρημένη ανάλυση των ιδιοτήτων υφασμάτων και ενδυμάτων σε ότι αφορά την ποιότητα και τον έλεγχο αυτών και αναφέρεται στο 6ο εξάμηνο φοίτησης.
Περιέχονται πληροφορίες για την θεωρία και το εργαστήριο.