Προχωρημένη ανάλυση των ιδιοτητων υφασμάτων και ενδυμάτων σε ότι αφορά την ποιότητα και τον έλεγχο αυτών και αναφέρεται στο 6ο εξάμηνο φοίτησης. Περιέχονται πληροφορίες για την θεωρία και το εργαστήριο.