Μάθημα που σχετίζεται με τον έλεγχο της ποιότητας των βασικών ιδιοτήτων νημάτων και υφασμάτων και αναφέρεται στο 4ο εξάμηνο. Περιέχονται πληροφορίες για την θεωρία και το εργαστήριο.