Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων για τις αρχές, τα χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες ενός συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS). Πιο συγκεκριμένα το μάθημα στοχεύει στη δυνατότητα των σπουδαστών να δημιουργούν και να εισάγουν γεωγραφικά δεδομένα σε ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, ενώ επίσης να μπορούν να τεκμηριώσουν, διαχειριστούν, ενημερώσουν και να διορθώσουν γεωγραφικές βάσεις δεδομένων.