Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων στις απεικονίσεις και τα βασικά χαρακτηριστικά μεγέθη του σχήματος της γης, στα συστήματα αναφοράς συντεταγμένων, καθώς και στην απόκτηση γνώσεων ανάγνωσης, κατασκευής και αξιολόγησης ενός χάρτη. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα στοχεύει στη δυνατότητα των σπουδαστών να συντάσσουν χάρτες και να τους συσχετίζουν μεταξύ τους, γνωρίζοντας τις απαραίτητες μετατροπές που απαιτούνται για τη δημιουργία ενιαίου χαρτογραφικού υπόβαθρου