Ανάλυση Παραγωγικών συστημάτων, Διαχείρισης Διαδικασιών Παραγωγής με εστίαση στην Παραγωγή Ενδυμάτων.

Ανάλυση Μελέτης Εργασίας και Μέτρησης Μεθόδου μέσω υπολογισμού χρόνου κατασκευής ενδύματος και απόδοσης ιστών. 

Παρουσίαση κάλυψης ζήτησης μέσω προγραμματισμού παραγωγής και αξιολόγησης επενδύσης.

Εξισσορόπιση διαδικασιών παραγωγής και απαραίτητων πόρων. 

Εισαγωγή σε προσαρμοσμένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και παραγωγής ενδυμάτων μέσω Ασκήσεις Πράξεων