Διαχείριση Διαδικασιών Παραγωγής Ενδυμάτων (Εργαστηριακές Ασκήσεις Πράξης)

Η παρούσα σελίδα αφορά αποκλείστικά το Εργαστηριακό μέρος των Ασκήσεων Πράξης του μαθήματος που διεξάγεται απο τον διδάσκοντα κ. Καρυπίδη Μιχαήλ

Σε ότι αφορά την θεωρία δείτε τον σύνδεσμο Διαχείριση Διαδικασιών Παραγωγής Ενδυσης