Εισαγωγή σε βασικές αρχές σχεδιασμού και λειτουργίας ηλεκτρικών μηχανών και διακοπτικών μετατροπέων dc-dc και dc-ac

Στόχοι

  • Κατανόηση των βασικών αρχών μαγνητικών κυκλωμάτων, καθώς επίσης την ηλεκτρομηχανική μετατροπή ενέργειας
  • Γνώση της αρχή λειτουργίας των μετασχηματιστών, μονοφασικών και τριφασικών: ισοδύναμο κύκλωμα, προσδιορισμό των παραμέτρων του ισοδύναμου κυκλώματος, την ανάλυση λειτουργίας στην μόνιμη κατάσταση, τον βαθμό απόδοσης
  • Γνώση της αρχή λειτουργίας των μηχανών συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος (σύγχρονων και ασύγχρονων), την βασική κατασκευή, την αρχή λειτουργίας, το ισοδύναμο κύκλωμα, την ανάλυση λειτουργίας στη μόνιμη και μεταβατική κατάσταση, τις απωλειες και το βαθμό απόδοσης, την εκκίνηση και πέδηση κινητήρων
  • Κατανόηση της φυσικής των ημιαγωγών και του προσδιορισμού των παραμέτρων τους
  • Αναγνώριση και κατανόηση των βασικών αρχών σχεδιασμού και λειτουργίας μετατροπέων dc-dc και dc-ac
  • Δυνατότητα σχεδίασης μετατροπέων ανάλογα με την κάθε εφαρμογή
  • Αναζήτηση και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός μετατροπέα dc-dc/dc-ac