Αντικείμενο του μαθήματος η μελέτη και ανάλυση των εννοιών της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας μέσα σε ένα πλαίσιο αξιοποίησης ευκαιριών από πρωτότυπες επιχειρηματικές ιδέες. Επιπρόσθετα, η παρουσίαση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των στοιχείων του, η ανάλυση της διαδικασίας του επιχειρηματικού σχεδιασμού και η πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευόμενων στην κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων με προσανατολισμό σε καινοτόμες επιχειρήσεις που προορίζονται να δραστηριοποιηθούν στον επιχειρηματικό κλάδο της ένδυσης. Σύνδεση επίσης με τις έννοιες της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας επιχειρείται σε ένα πλαίσιο ανάλυσης του περιεχομένου της επιχειρηματικής ευκαιρίας σε μια αλληλουχία ενεργειών του νέου επιχειρηματία που ξεκινά από την έκφραση της νεωτεριστικής επιχειρηματικής του ιδέας, την σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου του μέχρι τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του.