Το μάθημα αποσκοπεί στο να παράσχει στο σπουδαστή βασικές γνώσεις κατασκευής και επεξεργασίας προτύπων υφαντών (σταθερών) ενδυμάτων. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην κατανόηση της τεχνικής σχεδίασης πατρόν χρησιμοποιώντας βάσεις/πρότυπα τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εφαρμογής, για την δημιουργία νέων σχεδίων προϊόντων ένδυσης.

Θεωρητικό μέρος: Μελέτη και προσαρμογή βάσεων για τη δημιουργία πολύπλοκων ενδυμάτων, σακακιού και επανωφοριού. Η επαφή με νέα τεχνολογικά υλικά και η διαχείρισή τους στη δημιουργία προτύπων Μελέτη και εφαρμογές συγκεκριμένων σχεδίων προτύπων (σακάκι Chanel, Blazer, smoking, spencer, κ.λ.π). Μελέτη για τη δημιουργία της επιθυμητής γραμμής.