Το μάθημα αποσκοπεί στο να παράσχει στο σπουδαστή βασικές γνώσεις κατασκευής και επεξεργασίας προτύπων ενδυμάτων πολύπλοκων σχεδίων φούστας . Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην κατανόηση της τεχνικής σχεδίασης πατρόν χρησιμοποιώντας βάσεις/πρότυπα τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εφαρμογής, για την δημιουργία νέων σχεδίων προϊόντων ένδυσης.

Θεωρητικό μέρος: 

Χειρισμός και προσαρμογή βάσεων για τη δημιουργία κατασκευαστικών ιδιαιτεροτήτων του ενδύματος (κοψίματα, τσέπες). Δημιουργία διακοσμητικών λεπτομερειών-βολάν, σούρες, ντραπέ, διάφορα κουμπώματα. Μελέτη των τεχνικών λεπτομερειών των ενδυμάτων (τελειώματα, ραφές, αξεσουάρ). Δημιουργία τεχνικών σκίτσων. Εισαγωγή στο κορσάζ.