Στο μάθημα θα αναπτυχθεί μια μελέτη/έρευνα στις σημαντικότερες περιόδους της σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης και του λαϊκού πολιτισμού. Ιδιαίτερες αναφορές γίνονται στην λαϊκή τοπική ενδυμασία και στον λαϊκό πολιτισμό που διαμορφώνεται από τους λαϊκούς καλλιτέχνες και χειροτέχνες. Η Κεραμική, η Υφαντουργία, στην αλληλεπίδρασή τους με την Ενδυμασία. Η λογοτεχνία της γενιάς του 30 ως πηγή/αναφορά στην ενδυμασία και τη διαμόρφωση ενός ιδιαίτερου "ελληνικού" ενδυματολογικού ύφους. Αναλύονται θέματα ιστορίας της υφαντουργίας, της παραγωγής, των τεχνικών βαφής, ραφής, ζητήματα παραγωγής και ανταλλαγής πρώτων υλών, διερευνώνται οι κοινωνικές διαστάσεις της ενδυμασίας και του φαινομένου της μόδας σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο (ψυχολογική/κοινωνιολογική προσέγγιση) και ερμηνεύονται ιστορικές και πολιτισμικές πτυχές.