Μέσα από το συνδυασμό θεωρητικής διερεύνησης και πρακτικής εφαρμογής σε στοιχεία που άπτονται των θεματικών ενοτήτων του μαθήματος θα μπορούν οι φοιτητές να αναγνωρίζουν το ιστορικό, κοινωνικό, αισθητικό και πολυδιάστατο πολιτισμικό πλαίσιο των εποχών που ορίζει και σηματοδοτεί τα νέα ρεύματα της Μόδας έως την εμφάνιση της Υψηλής Ραπτικής. Στη διάρκεια του μαθήματος μελετώνται τα κυριότερα στοιχεία των προτύπων στην ανδρική και γυναικεία εμφάνιση που οριοθετούν τη σύγχρονη έννοια του πολυδιάστατου κοινωνικού φαινομένου της Μόδας. Οι κοινωνικές συνθήκες, η αισθητική αξία και οι ψυχολογικές βάσεις της Μόδας εξετάζονται μέσα από την ιστορική προσέγγιση των τελευταίων περιόδων που συντέλεσαν στην εξέλιξη της ενδυμασίας από τον Μεσαίωνα (5ος-15ος αιώνας) και την Αναγέννηση (15ος-16ος αιώνας) έως πριν την εμφάνιση της Υψηλής Ραπτικής στα τέλη του 19ουαιώνα. Ταυτόχρονα, μελετώνται τα καλλιτεχνικά κινήματα που διαμόρφωσαν την αισθητική κατά τον 17ο και 18ο αιώνα (Μπαρόκ, Ροκοκό) και κατά τον 19ο αιώνα (Νεοκλασικισμός, Ρομαντισμός, Ρεαλισμός).